Zaregistrujte sa. Buďte súčasťou siete rád mladých a mládežníckych parlamentov.

Niekoľko rokov sme s aktívnou mládežou rozmýšľali nad tým, ako šikovných mladých ľudí zapojiť do života komunity, v ktorej žijú. Stretávali sme sa so zástupcami samospráv, ktorí túžili po tom, aby mládež obce či mesta s nimi spolupracovala, podieľala sa na témach, o ktorých oni musia rozhodovať.

Stalo sa.

Mládež a vedenia obci a miest začali spolu komunikovať a vytvárať zoskupenia, ktoré sa nazvali radami mladých alebo mládežníckymi parlamentmi. Objavili sa aj pracovníci s mládežou- koordinátori, ktorí nastúpili cestu podpory funkčnosti rád mládeže, mládežníckeho parlamentu.
Zistili sme, že rady mládeže, mládežnícke parlamenty fungujú a rozvíjajú svoju činnosť v mnohých krajinách. Podporu im poskytujú skúsené strešné organizácie, ktoré hľadali spôsoby ako podporiť činnosť mladých v týchto zoskupeniach a riešiť problémy, ktoré mladých v radách mládeže trápia.

Takto  sa zrodil projekt YC2 – Youth Councils Yet Coming.

Rada mládeže Žilinského kraja (SK), Petrklíč help, z.s. (CZ) , Fundacja Civis Polonus (PL) a Žilinský samosprávny kraj (SK) pomenovali hlavné problémy, ktoré je potrebné pri práci s radami mládeže, mládežníckymi parlamentmi riešiť. Vyhrnuli si rukávy a spolu s mladými a ich koordinátormi začali realizovať spoločný medzinárodný projekt s názvom : YC2 – Youth Councils Yet Coming

A tu sú výstupy:

  1. Štúdia o radách mládeže, mládežníckych parlamentoch,,
  2. Metodika pre koordinátorov a lektorov rád mládežee-lerningové vzdelávanie,
  3. Sieťovacia webová platforma pre rady mladých, mládežnícke parlamenty.

Ponúkame:

  1. Registráciu RM/MP na mape
  2. Zoznam organizácií hľadajúcich partnerov na spoluprácu
  3. Priestor pre zdieľanie aktivít

Našla sa vaša rada mládeže, mládežnícky parlament na mape? Ak vie, tak ju zaregistruj a ukáž kde pracujete.
Hľadáte partnerov na váš projekt? Tak tu ho nájdeš.
Robíte aktivitu o ktorej by sa malo vedieť?  Tak ju tú zviditeľni a pozvi na ňu ďalších mladých ľudí.

Councils
Councils

Mládežnícke parlamenty a rady mladých

Staňte sa súčasťou siete mládežníckych parlamentov a rád mládeže. Pozrite, kde všade pracujú angažovaní mladí ľudia. Nadviažte kontakty a spoluprácu. Tu je jedinečná možnosť rozvinúť aj medzinárodnú spoluprácu. Registrujte sa aj vy a buďte v sieti.

Viac
service-image
service-icon

Vzdelávajte sa

Rozvíjajte svoje vedomosti, zručnosti aj postoje cez ponuku vzdelávacích modulov, e-lerning a metodiky vzdelávania v oblastiach, ktoré podporia kvalitu práce mládežníckych parlamentov a rád mládeže. Začnite teraz tu.

Viac
service-image
Events

Akcie

Prehľad aktivít a podujatí, ktoré pripravujú jednotlivé mládežnícke parlamenty a rady mladých môžu byť pre Vás možnosťou k zapojeniu sa aj inšpiráciou. Pridajte aj svoje akcie a dajte o sebe vedieť.

Viac

MESTA A OBCE, KDE NÁJDETE MLÁDEŽNÍCKE PARLAMENTY A RADY MLÁDEŽE

Mapa mládežníckych parlamentov a rad mládeže

Kliknite na mapu pre použitie

Informácie

Mládežnícke parlamenty a rady mládeže

Kto je rada mládeže, mládežnícky parlament?
Miestne rady mládeže sú mládežnícke zoskupenia, ktoré reprezentujú názory mladých ľudí na miestnej úrovni. Dávajú mladým ľuďom možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu dianiu v obci, meste a umožňujú, aby ich názory boli vypočuté v procese rozhodovania miestnou samosprávou. Dávajú mladým ľuďom možnosť diskutovať na aktuálne otázky, zapájajú ich do rozhodovacích procesov a prispievajú k zlepšeniu života mladých ľudí v komunite, kde žijú, študujú či pracujú. Spolu s mladými ľuďmi organizujú aj zážitkové a vzdelávacie aktivity rozvíjajúce ich kompetencie.