Zarejestrujcie się i zostańcie częścią sieci Parlamentów i Rad Młodzieży

Od kilku lat wraz z aktywną młodzieżą zastanawialiśmy sią, jak młodych, zdolnych ludzi zaangażować do życia w społeczności , w której żyją. Spotykaliśmy sią z przedstawicielami samorządów, którzy pragnęli, aby młodzi ludzie z gminy lub miasta zaczęli z nimi współpracować, uczestniczyć w omawianiu problemów o których muszą decydować.

Stało się.

Młodzież i kierownictwo gmin i miast zaczęli ze sobą komunikować i tworzyć ugrupowania zwane Radami Młodzieży lub Parlamentami Młodych. Nie zabrakło również pracowników z młodzieżą– koordynatorów, którzy zajęli się wspieraniem funkcjonowania Rad Młodzieży, Parlamentów Młodzieży.
Odkryliśmy, że w wielu krajach funkcjonują i rozwija się Rady Młodzieży, Parlamenty Młodzieży. Ich wystąpienia wspierają doświadczone organizacje patronackie, które również zabiegają o zgodę młodych ludzi w tych grupach i rozwiązanie problemów, które dręczą młodzież w Radach Młodzieży.

Tak powstał projekt YC2 – Youth Councils Yet Coming.

Rada Młodzieży Żylińskiego Kraju (SK), Petrklíč help, z.s. (CZ), Fundacja Civis Polonus (PL) i Samorządowy Kraj Żyliński (SK) wymieniły główne problemy, które są należy rozwiązać przy pracy z Radami Młodzieży, Parlamentów młodzieżowych. Zakasaliśmy rękawy i wspólnie z nimi oraz ich koordynatorami uruchomiliśmy wspólny międzynarodowy projekt pod nazwą: YC2 – Youth Councils Yet Coming

A oto rezultaty:

  1. Badanie dotyczące Rad Młodzieży, Parlamentów Młodzieży,
  2. Metodyka dla koordynatorów i lektorów Rad Młodzieży i edukacji e-learningowej
  3. Sieciowa platforma internetowa dla Rad Młodzieży, Parlamentów Młodzieży.

Oferujemy:

  1. Rejestrację RM/PM na mapie
  2. Listę organizacji poszukujących partnerów do współpracy
  3. Przestrzeń do wspólnych działań

Czy na mapie została znaleziona Wasza Rada Młodzieży, Parlament Młodzieży? Jeśli n zarejestrujcie się i pokażcie, gdzie działacie.
Poszukujecie partnerów do swojego projektu? Znajdziecie ich tutaj.
Czy wykonujecie działalność, o której powinno się więcej wiedzieć? Uczyńcie ją widoczną i zaproście do niej innych młodych ludzi.

Councils
Councils

Parlamenty Młodych i Rady Młodzieży

Zostań częścią sieci Parlamentów Młodzieży i Rad Młodzieży. Zobacz, gdzie wszędzie pracują zaangażowani młodzi ludzie. Nawiąż kontakty i współpracę. Jest to niepowtarzalna okazja do rozwóju współpracy międzynarodowej. Zarejestruj się i pozostań online.

Więcej
service-image
service-icon

Kształcić się

Rozwijaj swoją wiedzę, umiejętności i postawy poprzez szereg modułów szkoleniowych, e-learningu i metodologii szkoleniowych w obszarach, które wspierają jakość pracy Parlamentów Młodzieży i Rad Młodzieży. Zacznij tu i teraz.

Więcej
service-image
Events

Wydarzenia

Przegląd działań i wydarzeń przygotowanych przez poszczególne Parlamenty Młodzieży i Rady Młodzieży może być okazją do zaangażowania i inspiracji. Dodaj swoje działania i daj się poznać.

Więcej

MIASTA I GMINY GDZIE ZNAJDZIECIE PARLAMENTY MŁODZIEŻY I RADY MŁODZIEŻY

Mapa parlamentów młodzieżowych i rad młodzieżowych

Kliknij mapę, aby zacząć korzystanie

Informacja

Rady Młodzieży, Parlamenty Młodzieży

Czym jest Rada Młodzieży, Parlament Młodzieży?
Lokalne Rady Młodzieży to grupy młodzieżowe, które reprezentują poglądy młodych ludzi na poziomie lokalnym. Dają młodym ludziom możliwość komentowania bieżących wydarzeń w gminie, mieście oraz pozwalają na wysłuchanie ich poglądów w procesie decyzyjnym samorządu. Dają młodym ludziom możliwość omawiania bieżących spraw, angażują ich w procesy decyzyjne i przyczyniają się do poprawy życia młodych ludzi w społeczności, w której żyją, studiują lub pracują. Razem z młodzieżą organizują także różne zajęcia, także edukacyjne, które rozwijają ich kompetencje.