Zaregistrujte se. Buďte součástí sítě rad mladých a mládežnických parlamentů.

Několik let jsme s aktivní mládeží přemýšleli nad tím, jak chytré mladé lidi zapojit do života komunity, ve které žijí. Setkávali jsme se se zástupci samospráv, kteří toužili po tom, aby mládež obce či města s nimi spolupracovala, podílela se na tématech, o kterých oni musí rozhodovat.

Stalo se.

Mládež a vedení obci a měst začali spolu komunikovat a vytvářet seskupení, která se nazvala radami mladých nebo mládežnickými parlamenty. Objevili se i pracovníci s mládeží-koordinátoři, kteří nastoupili cestu podpory funkčnosti rad mládeže, mládežnického parlamentu.
Zjistili jsme, že rady mládeže, mládežnické parlamenty fungují a rozvíjejí svou činnost v mnoha zemích. Podporu jim poskytují zkušené střešní organizace, které hledaly způsoby, jak podpořit činnost mladých v těchto uskupeních a řešit problémy, které mladé v radách mládeže trápí.

Takto se zrodil projekt YC2 – Youth Councils Yet Coming.

Rada mládeže Žilinského kraje (SK), Petrklíč help, z.s. (CZ) , Fundacja Civis Polonus (PL) a Žilinský samosprávný kraj (SK) pojmenovali hlavní problémy, které je třeba při práci s radami mládeže, mládežnickými parlamenty řešit. Vyhrnuli si rukávy a spolu s mladými a jejich koordinátory začali realizovat společný mezinárodní projekt s názvem: YC2 – Youth Councils Yet Coming

A tady jsou výstupy:

  1. Studie o radách mládeže, mládežnických parlamentech,
  2. Metodika pro koordinátory a lektory rad mládeže a e-lerningové vzdělávání
  3. Síťovací webová platforma pro rady mladých, mládežnické parlamenty.

Nabízíme:

  1. Registraci RM/MP na mapě
  2. Seznam organizací hledajících partnery pro spolupráci
  3. Prostor pro sdílení aktivit

Našla se vaše rada mládeže, mládežnický parlament na mapě? Pokud ví, tak ji zaregistruj a ukaž kde pracujete.
Hledáte partnery na váš projekt? Tak tady ho najdeš.
Děláte aktivitu o které by se mělo vědět? Tak ji tu zviditelni a pozvi na ni další mladé lidi.

Councils
Councils

Rady mládeže a parlamenty dětí a mládeže

Staňte se součástí sítě parlamentů dětí a mládeže a rad mládeže. Podívejte, kde všude pracují angažovaní mladí lidé. Navažte kontakty a spolupráci. Zde je jedinečná možnost rozvinout i mezinárodní spolupráci. Registrujte se i vy a buďte v síti.

Více
service-image
service-icon

Vzdělávejte se

Rozvíjejte své znalosti, dovednosti i postoje přes nabídku vzdělávacích modulů, e-lerning a metodiky vzdělávání v oblastech, které podpoří kvalitu práce parlamentů dětí a mládeže a rad mládeže. Začněte nyní zde.

Více
service-image
Events

Akce

Přehled aktivit a akcí, které připravují jednotlivé parlamentů dětí a mládeže a rady mládeže mohou být pro Vás možností k zapojení se i inspirací. Přidejte také své akce a dejte o sobě vědět.

Více

MĚSTA A OBCE, KDE NAJDETE PARLAMENTA DĚTI A MLÁDEŽE A RADY MLÁDEŽE

Mapa parlamentů děti a mládeže a rad mládeže

Klikněte na mapu pro použití

Informace

Rada mládeže, Parlamenty dětí a mládeže

Kdo je rada mládeže, parlament dětí a mládeže?
Místní rady mládeže jsou mládežnická seskupení, která reprezentují názory mladých lidí na místní úrovni. Dávají mladým lidem možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v obci, městě a umožňují, aby jejich názory byly vyslechnuty v procesu rozhodování místní samosprávou. Dávají mladým lidem možnost diskutovat na aktuální otázky, zapojují je do rozhodovacích procesů a přispívají ke zlepšení života mladých lidí v komunitě, kde žijí, studují či pracují. Spolu s mladými lidmi organizují i zážitkové a vzdělávací aktivity rozvíjející jejich kompetence.