O projekcie

„Chcesz coś ulepszyć w swojej społeczności i nie wiesz od czego zacząć? Parlamenty Młodzieży i Rady Młodzieży to świetny sposób dla młodych ludzi, aby mogli wpłynąć na zmiany zachodzące w ich społeczności. Jeśli chcesz przyczynić się do podejmowania decyzji w swojej społeczności, możesz zostać członkiem lokalnego Parlamentu Młodzieży lub Rady Młodzieży, aby Twój głos został wysłuchany. Jeśli chcesz stworzyć społeczność, która zachęci młodych ludzi do zaangażowania się lub jesteś młodą osobą poszukującą możliwości zmiany, to istnieje taka możliwość dla Ciebie właśnie w Parlamentach Młodzieży i Radach Młodzieży. I nie będziecie tam sami. Pomagają tam koordynatorzy, którzy mają duże doświadczenie” – powiedział członek Parlamentu Młodzieży na Krajowej Konferencji Młodzieży, która odbyła się w 2016 r. w Żylinie.

Po działaniach kilku młodzieżowych parlamentów i rad młodzieżowych Młodzieżowa Rada Żyliny we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Słowackiej zaczęła monitorować jakość misji tych grup w społeczności lokalnej, ale także problemy, z którymi się borykają.

Dzięki wieloletniej współpracy międzynarodowej z organizacjami zajmującymi się partycypacją młodzieży w Republice Czeskiej i Polskiej mogliśmy wymienić mocne strony i problemy młodych ludzi oraz ich koordynatorów w działaniach i misjach Rad Młodzieży i Parlamentów Młodzieży. I tu zrodził się pomysł wspólnego rozwiązania głównych problemów, które stały się podstawą międzynarodowego projektu YC2- Youth Councils Yet Coming, który zrealizowaliśmy dzięki wsparciu programu ERASMUS+ w latach 2020-2022.

Partnerami projektu byli: Młodzieżowa Rada Kraju Żylińskiego (SK), Samorządowy Kraj Żyliński (SK), Pomoc Petrklíča (CZ), Fundacja Civis Polonus (PL).

Główne problemy, na które projekt  wskazał to:

  • członkowie i koordynatorzy Rad Młodzieży i Parlamentów Młodzieży nie mają wsparcia metodycznego;
  • ciężka praca Rad Młodzieży i Parlamentów Młodzieży nie jest doceniana w społeczeństwie;
  • Wiele parlamentów młodzieżowych i młodzieżowych nie ma narzędzia do dzielenia się doświadczeniami i budowania własnej, specyficznej sieci.

Cele, jakie osiągnęliśmy w projekcie to:

  • Zwiększenie wsparcia metodycznego dla członków i koordynatorów Rad Młodzieży i Parlamentów Młodzieży,
  • Podnoszenie świadomości w społeczeństwie (wśród przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, decydentów) na temat misji, roli i działalności Rady Młodzieży i Parlamentów Młodzieży,
  • Poprawa tworzenia sieci, dzielenia się zasobami i doświadczeniami między Radami Młodzieży i Parlamentami Młodzieży.

Grupami docelowymi projektu były:

  • Główną grupą docelową projektu byli członkowie Rady Parlamentów Młodzieży i Parlamentów Młodzieży – młodzież i ich koordynatorzy.
  • Drugorzędną grupą docelową byli przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacje pozarządowe działające w obszarze partycypacji młodzieży, decydenci polityczni.

Rezultatami wspólnego projektu są:

Działania w ramach projektu obejmowały również działalność edukacyjną: pilotażowe szkolenie dla członków Rad Młodzieży i Parlamentów Młodzieży oraz wydarzenie promujące – konferencja końcowa, na której zostały zaprezentowane wszystkie wyniki projektu i osiągnięto porozumienie w sprawie kolejnych partnerów projektu w celu usprawnienia działalności Rad Młodzieży i Parlamentów Młodzieży oraz budowanie partnerstw młodzieżowych między różnymi państwami.