Zarejestrujcie się i zostańcie częścią sieci Parlamentów i Rad Młodzieży

Od kilku lat wraz z aktywną młodzieżą zastanawialiśmy sią, jak młodych, zdolnych ludzi zaangażować do życia w społeczności , w której żyją. Spotykaliśmy sią z przedstawicielami samorządów, którzy pragnęli, aby młodzi ludzie z gminy lub miasta zaczęli z nimi współpracować, uczestniczyć w omawianiu problemów o których muszą decydować.

Stało się.

Młodzież i kierownictwo gmin i miast zaczęli ze sobą komunikować i tworzyć ugrupowania zwane Radami Młodzieży lub Parlamentami Młodych. Nie zabrakło również pracowników z młodzieżą– koordynatorów, którzy zajęli się wspieraniem funkcjonowania Rad Młodzieży, Parlamentów Młodzieży.
Odkryliśmy, że w wielu krajach funkcjonują i rozwija się Rady Młodzieży, Parlamenty Młodzieży. Ich wystąpienia wspierają doświadczone organizacje patronackie, które również zabiegają o zgodę młodych ludzi w tych grupach i rozwiązanie problemów, które dręczą młodzież w Radach Młodzieży.

Tak powstał projekt YC2 – Youth Councils Yet Coming.

Rada Młodzieży Żylińskiego Kraju (SK), Petrklíč help, z.s. (CZ), Fundacja Civis Polonus (PL) i Samorządowy Kraj Żyliński (SK) wymieniły główne problemy, które są należy rozwiązać przy pracy z Radami Młodzieży, Parlamentów młodzieżowych. Zakasaliśmy rękawy i wspólnie z nimi oraz ich koordynatorami uruchomiliśmy wspólny międzynarodowy projekt pod nazwą: YC2 – Youth Councils Yet Coming

A oto rezultaty:

  1. Badanie dotyczące Rad Młodzieży, Parlamentów Młodzieży,
  2. Metodyka dla koordynatorów i lektorów Rad Młodzieży i edukacji e-learningowej
  3. Sieciowa platforma internetowa dla Rad Młodzieży, Parlamentów Młodzieży.

Oferujemy:

  1. Rejestrację RM/PM na mapie
  2. Listę organizacji poszukujących partnerów do współpracy
  3. Przestrzeń do wspólnych działań

Czy na mapie została znaleziona Wasza Rada Młodzieży, Parlament Młodzieży? Jeśli n zarejestrujcie się i pokażcie, gdzie działacie.
Poszukujecie partnerów do swojego projektu? Znajdziecie ich tutaj.
Czy wykonujecie działalność, o której powinno się więcej wiedzieć? Uczyńcie ją widoczną i zaproście do niej innych młodych ludzi.