Zaregistrujte se. Buďte součástí sítě rad mladých a mládežnických parlamentů.

Několik let jsme s aktivní mládeží přemýšleli nad tím, jak chytré mladé lidi zapojit do života komunity, ve které žijí. Setkávali jsme se se zástupci samospráv, kteří toužili po tom, aby mládež obce či města s nimi spolupracovala, podílela se na tématech, o kterých oni musí rozhodovat.

Stalo se.

Mládež a vedení obci a měst začali spolu komunikovat a vytvářet seskupení, která se nazvala radami mladých nebo mládežnickými parlamenty. Objevili se i pracovníci s mládeží-koordinátoři, kteří nastoupili cestu podpory funkčnosti rad mládeže, mládežnického parlamentu.
Zjistili jsme, že rady mládeže, mládežnické parlamenty fungují a rozvíjejí svou činnost v mnoha zemích. Podporu jim poskytují zkušené střešní organizace, které hledaly způsoby, jak podpořit činnost mladých v těchto uskupeních a řešit problémy, které mladé v radách mládeže trápí.

Takto se zrodil projekt YC2 – Youth Councils Yet Coming.

Rada mládeže Žilinského kraje (SK), Petrklíč help, z.s. (CZ) , Fundacja Civis Polonus (PL) a Žilinský samosprávný kraj (SK) pojmenovali hlavní problémy, které je třeba při práci s radami mládeže, mládežnickými parlamenty řešit. Vyhrnuli si rukávy a spolu s mladými a jejich koordinátory začali realizovat společný mezinárodní projekt s názvem: YC2 – Youth Councils Yet Coming

A tady jsou výstupy:

  1. Studie o radách mládeže, mládežnických parlamentech,
  2. Metodika pro koordinátory a lektory rad mládeže a e-lerningové vzdělávání
  3. Síťovací webová platforma pro rady mladých, mládežnické parlamenty.

Nabízíme:

  1. Registraci RM/MP na mapě
  2. Seznam organizací hledajících partnery pro spolupráci
  3. Prostor pro sdílení aktivit

Našla se vaše rada mládeže, mládežnický parlament na mapě? Pokud ví, tak ji zaregistruj a ukaž kde pracujete.
Hledáte partnery na váš projekt? Tak tady ho najdeš.
Děláte aktivitu o které by se mělo vědět? Tak ji tu zviditelni a pozvi na ni další mladé lidi.