O projektu

„Chcete něco zlepšit ve své komunitě a nevíte, kde začít? Mládežnické parlamenty a Rady mládeže jsou skvělým způsobem, jak mohou mladí lidé ovlivnit změny ve svých komunitách. Chcete-li mít vstupy do rozhodování o problémech ve vaší komunitě, můžete se stát členem místního mládežnického parlamentu či rady mládeže, aby byl váš hlas vyslechnut. Chcete-li vytvořit komunitu, která povzbudí mládež, aby se zapojila, nebo jste mladý člověk, který hledá příležitost ke změně je zde pro Vás možnost v mládežnických parlamentech a radách mládeže. A nebudeme tam sami. Pomáhají tam koordinátoři a koordinátorky, které mají bohaté zkušenosti.“ ,řekl člen mládežnického parlamentu na národní konferencí o mládeži, která se konala v roce 2016 v Žilině.

Po rozjetí činnosti více mládežnických parlamentů a rad mládeže Rada mládeže Žilinského kraje ve spolupráci Ministerstvem školství vědy, výzkumu a sportu SR začala sledovat kvalitu mise těchto uskupení v místní komunitě ale i problémy, se kterými se potýkají.

Díky dlouholeté mezinárodní spolupráci s organizacemi, které se věnují participaci mládeže v České i Polské republice, jsme dokázali pojmenovat silné stránky i problémy mladých a jejich koordinátorů při činnosti a misí parlamentů  děti a mládeže a rad mládeže.

A zde vznikla myšlenka společného řešení hlavních problémů, které se staly základem vzniku mezinárodního projektu: YC2-Youth Councils Yet Coming, který jsme realizovali díky podpoře programu ERASMUS+ v letech 2020-2022.

Partnery projektu byly: Rada mládeže Žilinského kraje (SK), Žilinský samosprávný kraj (SK), Petrklíč Help (CZ), Nadace Civis Polonus (PL)

Hlavní problémy, které projekt řešil jsou:

  • členové a koordinátoři parlamentů děti a mládeže a rad mládeže nemají metodickou podporu;
  • tvrdá práce parlamentů děti a mládeže a rad mládeže se ve společnosti neuznává;
  • parlamentůmděti a mládeže a radam mládeže chybí nástroj pro sdílení zkušeností a budování vlastní specifické sítě.

Cíle, kterých jsme v projektu dosáhli jsou:

  • Zvýšení metodické podpory členů a koordinátorů parlamentů děti a mládeže a rad mládeže,
  • Zvýšení povědomí ve společnosti (u představitelů obcí, nevládních organizací, tvůrců politik) o poslání, úloze a činnosti parlamentů děti a mládeže a rad mládeže,
  • Zlepšení možnosti vytváření sítí, sdílení zdrojů a zkušeností mezi parlamenty děti a mládeže a radama mládeže.

Cílové skupiny projektu byly:

  • Primární cílovou skupinou projektu byli členové parlamentů děti a mládeže a rad mládeže – mladí lidé a jejich koordinátoři.
  • Sekundární cílovou skupinou byli představitelé samosprávy, nevládní organizace působící v oblasti participace mládeže, tvůrci politiky.

Výsledky, které ze společného projektu vzešly jsou:

Součástí aktivit projektu byla i vzdělávací aktivita: Pilotní školení pro členy parlamentů  děti a mládeže a rad mládežea multiplikační akce – závěrečná konference, kde všechny výstupy projektu byly prezentovány a byla vytvořena dohoda o následné spolupráci partnerů projektu na zkvalitňování činnosti parlamentů  děti a mládeže a rad mládeže, jejich síťování a vytváření vzájemných partnerství mladých mezi jednotlivými zeměmi.