User Avatar

Schopnosť diagnostikovať situáciu a potreby mladých ľudí v lokálnom prostredí

30 minutes
All levels
3 lessons
1 quiz
51 students