User Avatar

Schopnost diagnostikovat situaci a potřeby mladých lidí v lokálním prostředí

30 minutes
All levels
3 lessons
1 quiz
24 students