User Avatar

Líderské kompetencie

30 minutes
All levels
4 lessons
1 quiz
36 students

V tejto časti sa dozviete:

  • Aké vlastnosti potrebuje líder;
  • prečo je dôležitý osobný rozvoj a sebapoznanie;

Budete schopní:

  • uvedomiť si, že líder je ten, kto sa vie pýtať a hľadať;
  • uplatniť teoretické poznatky pre osobný rozvoj;
  • uplatniť teoretické poznatky pre zlepšenie vzťahu líder – členovia rady, partneri.