User Avatar

Kompetencje, umiejętności lidera

30 minutes
All levels
4 lessons
1 quiz
35 students

W tym rozdziale dowiecie się:

  • Jakich cech potrzebuje lider?
  • Dlaczego rozwój osobisty i samopoznanie są ważne;

Będziesz w stanie:

  • Uświadomić sobie, że lider to osoba, która może pytać i szukać
  • zastosować wiedzę teoretyczną do rozwoju osobistego;
  • zastosować wiedzę teoretyczną do poprawy relacji lider – członkowie rady, partnerzy.