User Avatar

Delegowanie

30 minutes
All levels
4 lessons
1 quiz
29 students

W tym rozdziale dowiecie się:

  • o podstawowym pojęciu jakim jest delegowanie,
  • konsekwencjach braku delegowania,
  • jak zaplanować delegowanie zadań, przekonać własne bariery, wybór członków rady/parlamentu,
  • zalety i wady delegowania

Będziecie w stanie:

  • korzystać z instrumentów pomocniczych i narzędzi do delegowania
  • traktować delegowanie jako stałą, rutynową część procesu zarządzania
  • być świadomym wszystkich swoich zadań w procesie delegowania, dążyć do zaakceptowania zadania,
  • odpowiedniego członka rady/parlamentu i przekazać informację zwrotną