User Avatar

Delegovanie

30 minutes
All levels
4 lessons
1 quiz
48 students

V tejto časti sa dozviete:

  • základný pojem delegovania,
  • dôsledky nedelegovania;
  • ako si naplánovať delegovanie úloh, prekonať vlastné prekážky, výber členov rady/parlamentu;
  • výhody a nevýhody delegovania.

Budete schopní:

  • používať pomôcky a nástroje na delegovanie;
  • prijať delegovanie ako stálu, rutinnú súčasť riadiacej práce;
  • uvedomiť si všetky svoje úlohy v procese delegovania, hľadanie súhlasu s úlohou, výber správneho člena rady/parlamentu a zabezpečenie spätnej väzby