User Avatar

Delegování

30 minutes
All levels
4 lessons
1 quiz
33 students

V této části se dozvíte:

  • základní pojem delegování,
  • důsledky nedelegování;
  • jak si naplánovat delegování úkolů, překonat vlastní překážky, výběr členů rady/parlamentu;
  • výhody a nevýhody delegování.

Budete schopni:

  • používat pomůcky a nástroje k delegování;
  • přijmout delegování jako stálou, rutinní součást řídící práce;
  • uvědomit si všechny své úkoly v procesu delegování, hledání souhlasu s úkolem, výběr správného člena rady/parlamentu a zajištění zpětné vazby