Zaregistrujte sa. Buďte súčasťou siete rád mladých a mládežníckych parlamentov.

Niekoľko rokov sme s aktívnou mládežou rozmýšľali nad tým, ako šikovných mladých ľudí zapojiť do života komunity, v ktorej žijú. Stretávali sme sa so zástupcami samospráv, ktorí túžili po tom, aby mládež obce či mesta s nimi spolupracovala, podieľala sa na témach, o ktorých oni musia rozhodovať.

Stalo sa.

Mládež a vedenia obci a miest začali spolu komunikovať a vytvárať zoskupenia, ktoré sa nazvali radami mladých alebo mládežníckymi parlamentmi. Objavili sa aj pracovníci s mládežou- koordinátori, ktorí nastúpili cestu podpory funkčnosti rád mládeže, mládežníckeho parlamentu.
Zistili sme, že rady mládeže, mládežnícke parlamenty fungujú a rozvíjajú svoju činnosť v mnohých krajinách. Podporu im poskytujú skúsené strešné organizácie, ktoré hľadali spôsoby ako podporiť činnosť mladých v týchto zoskupeniach a riešiť problémy, ktoré mladých v radách mládeže trápia.

Takto  sa zrodil projekt YC2 – Youth Councils Yet Coming.

Rada mládeže Žilinského kraja (SK), Petrklíč help, z.s. (CZ) , Fundacja Civis Polonus (PL) a Žilinský samosprávny kraj (SK) pomenovali hlavné problémy, ktoré je potrebné pri práci s radami mládeže, mládežníckymi parlamentmi riešiť. Vyhrnuli si rukávy a spolu s mladými a ich koordinátormi začali realizovať spoločný medzinárodný projekt s názvom : YC2 – Youth Councils Yet Coming

A tu sú výstupy:

  1. Štúdia o radách mládeže, mládežníckych parlamentoch,,
  2. Metodika pre koordinátorov a lektorov rád mládežee-lerningové vzdelávanie,
  3. Sieťovacia webová platforma pre rady mladých, mládežnícke parlamenty.

Ponúkame:

  1. Registráciu RM/MP na mape
  2. Zoznam organizácií hľadajúcich partnerov na spoluprácu
  3. Priestor pre zdieľanie aktivít

Našla sa vaša rada mládeže, mládežnícky parlament na mape? Ak vie, tak ju zaregistruj a ukáž kde pracujete.
Hľadáte partnerov na váš projekt? Tak tu ho nájdeš.
Robíte aktivitu o ktorej by sa malo vedieť?  Tak ju tú zviditeľni a pozvi na ňu ďalších mladých ľudí.