Council detail

Information about council

Košický mládežnícky parlament - KEMP
Košický mládežnícky parlament - KEMP

  Nižná Úvrať 26, Košice 040 01
  Slovensko
  RNDr. Marián Labovský
  +421918173464
  labovsky@cvckosice.sk

KEMP pracuje nepretržite od roku 2016 pod záštitou Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice. Pôsobí v oblastiach práce s mládežou, pripravuje a realizuje podujatia, workshopy, aktivity pre členov a širokú verejnosť. Mladí ľudia získavajú kompetencie lídrov. Ďalšie oblasti: dobrovoľnícka činnosť, vzdelávacie aktivity, DofE, spolupráca a súčinnosť s inštitúciami, koordinácia práce školských parlamentov na ZŠ v KE, Program Erasmus+, prezentuje činnosť v CVČ Košice.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments