Council detail

Information about council

Młodzieżowa Rada Miejska w Obornikach
Młodzieżowa Rada Miejska w Obornikach

  Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 64-600 Oborniki
  Polska
  Małgorzata Witek
  512577024
  malgorzata.witekk@gmail.com

Młodzieżowa Rada Miejska została powołana 29 sierpnia 2011 roku z inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Klubu Radnych Gminna Koalicja Samorządowa.

Liczy ona 21 radnych – reprezentantów młodzieży – uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Oborniki, z wyłączeniem szkół dla  dorosłych.

Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata i liczona jest od dnia 30 września roku, w którym przeprowadzono wybory.

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach jest radna Rady Miejskiej w Obornikach Małgorzata Witek. Opiekun uczestniczy w sesjach Młodzieżowej Rady i ma prawo zabierania głosu.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments