Council detail

Information about council

Rada mládeže Košického kraja
Rada mládeže Košického kraja

  Hlavná 70, 040 01 Košice, Slovenská republika
  Slovensko
  Marián Švekuš
  +421 910 907 955
  marian.svekus@rmkk.sk

Rada mládeže Košického kraja je demokratické, dobrovoľné združenie, ktoré vzniklo v roku 2001. Cieľom RMKK je sieťovať, vytvárať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré ovplyvňujú ich život v Košickom kraji. Každoročne usporadúva školenia, sieťovacie stretnutia, konferencie a vyvíja ďalšie aktivity pre mládež, členské organizácie a pre pracovníkov s mládežou. Víziou RMKK je Košický kraj, miesto príležitosti, kde sa mladí ľudia chcú a vedia realizovať.

Sme tiež členskou organizáciou Asociácie krajských rád mládeže.

Hlavný cieľ Rady mládeže Košického kraja: Sieťovať, vytvárať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré ovplyvňujú ich život v Košickom kraji.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments