Council detail

Information about council

Študentský parlament Košického kraja
Študentský parlament Košického kraja

  Strojárenská 3, Košice (Regionálne centrum mládeže)
  Slovensko
  Jakub Szepesgyorky
  +421917444194
  krajskarada.zsr@gmail.com

Sme študentská organizácia fungujúca pod Košickým samosprávnym krajom. Máme 16 členov rôznych stredných škôl v Košickom kraji. Snažíme sa zmeniť svet študentov k lepšiemu.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments