Council detail

Information about council

Rožňavský mládežnícky parlament
Rožňavský mládežnícky parlament

  Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Pionierov 1, 04801 Rožňava
  Slovensko
  Dávid Vaško
  +421919341270
  mladezrv@gmail.com

Sme skupina mladých ľudí, ktorý chcú byť hlasom mladých v meste.
Usporadúvame rôzne aktivity zamerané na enviromentalistiku, zábavu mladých , workshopy.

Medzi naše hlavné podujatia patrí študentský ples v Rožňave.

Aktuálne sa snažíme začleniť a zapíjať aj do komunálnej politiky a rozvíjať vzájomnú spoluprácu s mestom Rožňava.

Sme členskou organizáciou Rady mládeže Košického kraja .

Úzko spolupracujeme so základnými a strednými školami v meste.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments