Council detail

Information about council

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.

  Pospíšilova 324/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
  Česká republika
  Pavel Wagenknecht
  +420608720410
  kpmkk@kpmkk.cz

Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje je studentská, politicky nezávislá, nezisková, společenská a dobrovolná organizace, která zastupuje názory a zájmy žáků a studentů Královéhradeckého kraje.

Členem spolku se může stát každá osoba mladší 26 let vzdělávající se nebo žijící na území Královéhradeckého kraje (pro osoby mladší 15 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce). Přijetí člena spolku posuzuje a schvaluje předsednictvo spolku.

Ze členů spolku vybírá žákovská samospráva (školní parlament, rada) školy, ze členů spolku na dané škole nejvýše 2 delegáty, kteří zastupují svou školu na zasedáních krajského parlamentu. Delegáti se poté mohou hlásit do stálých komisí, avšak maximálně dvou. Každý delegát může být předsedou maximálně 1 stálé komise, Stálé komise pomáhají krajskému parlamentu v jeho činnosti.

Výroční zasedání (pravidelně konané 17. listopadu) volí koordinátora spolku (dohlíží na jednání právní a finanční správnost činnosti spolku) a také členy předsednictva, kteří mají na starost určité sekce dle rozhodnutí předsedy spolku (moc se informačního systému nedotýká). Zasedání svolává a řídí předseda spolku. Předsednictvo jako celek poté udržuje základní chod spolku a jedná za něj v běžných jeho záležitostech.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments