Council detail

Information about council

Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

  Miestny úrad KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovenská republika
  Slovensko
  Matúš Nemec
  +421 940 958 731
  mpmckvp@gmail.com

Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP vznikol ako iniciatíva mladých ľudí žijúcich v Mestskej časti, pred vznikom mladí fungovali ako neformálne zoskupenie s názvom Miestna rada Mládeže. Vyhrali sme dva ročníky participatívneho rozpočtu, skrášlili sme športoviská, šírime myšlienku zakladania mládežníckych parlamentov ďalej. Vyjadrujeme sa aj k strategickým materiálom a koncepciám práce s mládežou. Našou prácou ukazujeme, že má zmysel vyjadrovať sa k otázkam života a participovať na tvorbe podmienok pre kvalitný život.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments