Council detail

Information about council

Mládežnícky parlament Spišská Nová Ves
Mládežnícky parlament Spišská Nová Ves

  Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, 05201
  Slovensko
  Katarína Halasová
  +421948849299
  m.parlament@mestosnv.sk

Mládežnícky parlament v Spišskej Novej Vsi vznikol v septembri 2021, za účelom sieťovania mladých ľudí v meste a vytvorenia oficiálnej organizácie, ktorá bude zastávať ich záujmy a potreby a presúvať tieto návrhy na oblasť samosprávy. Bol vytvorený zo zástupcov žiackych školských rád a mládežníckych organizácií v našom meste.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments