Council detail

Information about council

Zastupitelstvo mladých města Třebíče
Zastupitelstvo mladých města Třebíče

  Komenského nám. 10 Třebíč
  Česká republika
  Koordinátorka Veronika Billová Rivolová, email: info@icmtrebic.cz
  777 324 131
  zmmt@icmtrebic.cz

Zastupitelstvo mladých města Třebíče (ZMMT) je skupina zástupců základních a středních škol. Cílem je podílet se na dění ve městě a organizovat jednorázové akce jak pro veřejnost tak pro školy. Zaměřují se také na bezpečnost ve městě, např. na chybějící přechody, chodníky,…

Zastupitelstvo je složeno z koordinátora, předsedy, dvou místopředsedů a zbytku zastupitelstva. Setkávají se obvykle 1x do měsíce.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments