Council detail

Information about council

Mestský parlament mladých Turčianske Teplice
Mestský parlament mladých Turčianske Teplice

  Partizánska 418/14, 039 01 Turčianske Teplice Kontaktná adresa: Ing. Eva Mališová, Slobody 290/69, 039 01 Turčianske Teplice
  Slovensko
  Ing. Eva Mališová, koordinítorka MPM, Michaela Chmeliková, predsedníčka MPM
  +421905307464, +421907193292
  mpm.turcianske.teplice@gmail.com

Mestský parlament mladých Turčianske Teplice sa začal formovať v roku 2010 ako neformálna skupina mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov. Svoju činnosť zameriava na voľnočasové aktivity mládeže v meste Turčianske Teplice. Keďže v Turčianskych Tepliciach sú len stredné školy, po maturite mládež odchádza na vysoké školy mimo mesta a tak v podstate každý rok dochádza k obmene členov. Spolupracuje s OZ Zdravé mesto a región Turčianske Teplice, ktoré ho zastrešuje a finančne podporuje.

Pravidelnými aktivitami MPM sú: literárna súťaž, ochrana životného prostredia, študentský ples, športové aktivity so seniormi, festival spoločenských hier a hlavolamov, šarkaniáda a sánkovačka s deťmi zo školských klubov, kvízy a súťaže rôzneho druhu, vianočná pohodovka, teambuildingy na upevnenie kolektívu a rozplánovanie si aktivít…..

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments