Council detail

Information about council

Dětské zastupitelstvo Kopřivnice
Dětské zastupitelstvo Kopřivnice

  Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice
  Česká republika
  
  556 812 204
  dz.koprivnice@gmail.com

Naše Dětské zastupitelstvo Kopřivnice je aktivní (bez malé pauzy) již od roku 2000 a jeho činnost je podporována jak samotným městem, tak Domem dědí a mládeže, pod kterým je také zastřešeno.

Mezi hlavní činnosti patří spolupráce na akcích města či dalších organizací ve městě, realizace a tvorba vlastních projektů, jak pro širokou veřejnost, ZŠ, tak i konkrétní skupiny. Dále úzce komunikujeme s vedením města a snažíme se být hlasem mladých, od kterých sbíráme jejich názory a nápady.

Struktura zastupitelstva je obvykle dělená na koordinátora, předsedu, místopředsedu a dle aktuálních potřeb na dílčí specifické pozice. V Kopřivnici se nachází 6 základních škol, přičemž se snažíme mít alespoň dva zástupce z každé a setkáváme se obvykle 2x do měsíce.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments