Council detail

Information about council

Młodzieżowa Rada Gminy Polkowice
Młodzieżowa Rada Gminy Polkowice

  Rynek 1, 59-100 Polkowice
  Polska
  Jakub Bryl
  881201838
  mrgpolkowice@wp.pl

Młodzieżowa Rada Gminy Polkowice działa od 2019 roku. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych. Celem działania Rady jest kreowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, koordynowanie ich samorządowej działalności, pośredniczenie w kontaktach między nimi, a władzami gminy Polkowice.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments