Council detail

Information about council

Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie
Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie

  ul. Warszawska 28, 05- 480 Karczew
  Polska
  Gabriela Salwa
  =48 693 518 512
  mlodziezowarada.karczew@wp.pl

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments