Council detail

Information about council

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
  Polska
  Tomasz Poprawski
  504963733
  mrm.poznan@gmail.com

PL 

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest organem konsultacyjnym Rady Miasta Poznania, powołanym w 2014 roku z inicjatywy uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych. Każda taka szkoła w mieście ma prawo zgłosić jednoosobową reprezentację. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwa 2 lata.

Głównymi zadaniami MRMP jest reprezentowanie interesów poznańskiej społeczności uczniowskiej na szczeblu samorządowym, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i projektów, promowanie idei samorządowej oraz inicjowanie projektów mających na celu urozmaicenie życia młodych poznaniaków i poznanianek.

Poznańska rada mimo, że nie należy do najstarszych w Polsce to już dwukrotnie została uhonorowana nagrodą dla Najlepszej Młodzieżowej Rady w Polsce.

Bardzo ściśle współpracuje ona z radnymi miejskimi oraz wydziałami Urzędu Miasta nad kwestiami dotyczącymi lokalnej młodzieży.

EN 

The Poznań Youth City Council is a consultative body of the Poznań City Council, established in 2014 on the initiative of pupils and students of Poznań secondary schools. Each such school in the city has the right to propose a one-person representation. The term of office of the Youth City Council is 2 years.

The main tasks of the Youth City Council are to represent the interests of Poznan’s student community at the local government level, to listen to their voice, to support youth initiatives and projects, to promote the idea of local government and to initiate projects aimed at enriching the lives of young people in Poznan.

Although the Poznań council is not the oldest in Poland, it has already been honoured twice with the award for the Best Youth Council in Poland.

It works very closely with city councillors and City Hall departments on issues concerning local youth.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments