Council detail

Information about council

Dětské zastupitelstvo města Vratimova
Dětské zastupitelstvo města Vratimova

  SVČ Vratimov, příspěvková organizace Frýdecká 377/61 739 32 Vratimov
  Česká republika
  Hana Nevrlá, ředitelka SVČ Vratimov
  +420604670737
  h.nevrla@svcvratimov.cz

Dětské zastupitelstvo města Vratimova (DěZMV) je skupina mladých lidí, kteří se zajímají o dění ve svém městě. Chceme, aby názory mladých lidí byly také slyšet. Děláme akce pro veřejnost a pro základní školy. Vzděláváme se na workshopech, učíme se komunikovat s dospělými, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

DěZMV je součástí projektu Participace, jež se snaží zapojit děti a mládež do rozhodování ve věcech života ve městě. Vznikl z podnětu ředitelky Domu dětí a mládeže ve Vratimově paní Hany Nevrlé za podpory tehdejší starostky a ředitelek obou vratimovských základních škol v roce 2003. Projekt dal dětem a mládeži možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich osobně bezprostředně týkají, a přispívá k prosazování dětských práv v našem městě. Projekt přirozenou formou ukazuje mladým lidem odpovědnost spojenou s volbou. Učí mladé lidi rozhodovat sami za sebe a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

Členy DěZMV jsou žáci vratimovských základních škol od šesté do deváté třídy. Každá třída má právo zvolit si dva své zástupce. Další formou členství je účast dobrovolníků z řad mládeže do 18 let.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments