Council detail

Information about council

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica
Mestský mládežnícky parlament Žarnovica

  Dolná 261/25, Žarnovica 966 81
  Slovensko
  Mgr. Radim Vojtko
  +421949242993
  mmpzarnovica@gmail.com

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica je občianske združenie, ktoré v našom meste pôsobí už 11 rokov. Našou úlohou a cieľom je organizovať rôzne podujatia, športové, kultúrne a spoločenské, pre mladých ľudí, ale aj iné vekové skupiny. Taktiež vytvárame priestor pre politickú angažovanosť a možnosť niečo v našom meste zmeniť prostredníctvom schôdzí s predstaviteľmi mesta.

Posledných sedem rokov bolo pre nás úspešných. Osamostatnili sme na začiatku roka 2017 (priestorovo), a to vlastnou miestnosťou v prenajatých priestoroch v budove sídla Coop Jednoty Žarnovica.
Vytvorili sme súťaž o vytvorenie loga mesta Žarnovica, o ktoré prejavilo záujem do 50 účastníkov a rôzne žurnalistické subjekty (ŽiarSme, Naše Novinky, Slovenský rozhlas, Rádio Regina a iné). Taktiež sme obnovili čiastočnú činnosť kina formou premietania cez dataprojektor, vytvorili sme anketu Mládežník roka pre ocenenie mladých a talentovaných ľudí.
Spustili ohromnú sériu volejbalových turnajov, na ktoré sa prihlasuje od 5 do 10 družstiev, a zároveň sa konajú v dvoch telocvičniach (ZŠ a SOŠ) súčasne !
Po úplne prvý raz sme v meste zorganizovali prvú letnú akciu (Poď von + Letné kino), kde mali bohatý program deti, pre všetkých boli pripravené koncerty a na záver premietanie filmu pod holým nebom! (už aj tretí ročník). Taktiež cez letné mesiace premietame filmy aj pod holým nebom počas nášho Letného kina.
Staronovým podujatím je Lampiónový sprievod, ktorý sme mali možnosť zorganizovať tentokrát úplne sami a tešil sa úspechu, pretože sa ho zúčastnilo viac ako 200 ľudí, ktorých prilákali aktivity a dve premietania filmu. Úspechom je aj náš Novoročný ples, ktorý sme zorganizovali v sobotu 19.1.2019 a podaril sa nám vypredať. Rovnako aj druhý ročník v roku 2020 s ešte väčším počtom účastníkov.

Taktiež je/bol parlament členom komisie na vytvorenie KONCEPCIE PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU, členom komisie pri spracovávaní PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO a SOCIÁLNEHO ROZVOJA a taktiež aj KOMUNITNÉHO PLÁNU SOC. SLUŽIEB, STRATÉGII ROZVOJA KULTÚRY mesta Žarnovica na roky 2019 – 2023.

V roku 2014 absolvovali dvaja členovia : Radim Vojtko a Kristína Zimanová školenie KOMPRAX (Kompetencie pre prax) od IUVENTY. Podobné školenie sme si zopakovali v roku 2020 – Projekt je zmena – ktorého sa zúčastnili Radim Vojtko a Martin Štefanka.

Zároveň sa náš predseda Radim Vojtko stal poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Žarnovica v období 2018-2022 a aj predsedom Komisie kultúry MsZ

V roku 2021 sme mali voľby, kedy sme si zvolili nové predsedníctvo – predseda Mgr. Radim Vojtko, 1. podpredseda Michaela Forgáčová, 2. podpredseda Patrik Petráš.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments