Council detail

Information about council

Mladý Bardejov - Mestský mládežnícky parlament
Mladý Bardejov - Mestský mládežnícky parlament

  Stöcklova 9, 085 01 Bardejov
  Slovensko
  Ema Adamišínová
  +421 907 214 723
  mladybardejov@gmail.com

Mladý Bardejov – Mestský mládežnícky parlament vznikol v roku 2017 ako poradný orgán mesta a zároveň ako prostriedok mladých, aby sa aktívne zapájali do diania v meste. Mládežnícky parlament organizuje rôzne medzinárodné programy(Erasmus+), dobrovoľnícke aktivity a politické diskusie. Ako jediný na Slovensku má svojich členov vo všetkých komisiách mestského zastupiteľstva, kde obhajujú záujmy mladých ľudí v Bardejove.
Vlani otvoril aj svoju kanceláriu, ktorá slúži ako zázemie pre mladých pri tvorbe aktivít. Vďaka parlamentu vzniklo niekoľko desiatok projektov, ktoré si našli pozitívnu odozvu aj u verejnosti.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments