Council detail

Information about council

Rada mládeže Žilinského kraja
Rada mládeže Žilinského kraja

  M.R.Štefánika 8390/13 010 01 Žilina-SK
  Slovensko
  Darina Čierniková
  +421 908 965 002
  darina.ciernikova@rmzk.sk

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) je demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, ktoré vzniklo na základe zákona číslo 83/1990 Zb. a pôsobí na území Žilinského kraja. Založený sme boli v roku 2001.

Cieľ RMŽK

Cieľom RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.

Misia RMŽK : Zastupovať oprávnené záujmy mladých ľudí v Žilinskom kraji a vytvárať priaznivé podmienky pre ich rozvoj. … „aby hlas mladých bolo počuť“.

 Vízia RMŽK : Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí. Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou a skúsenou organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v oblasti participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej prevencie, podpory zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a medzinárodnej spolupráce v kontexte práce s deťmi a mládežou.

Council map

Map point of council

Click to map for use

List of events

Events of parliaments