User Avatar

Tímová práca a spolupráca

30 minutes
All levels
7 lessons
1 quiz
52 students

V tejto časti sa dozviete:

  • čo je to tím a čo skupina;
  • ako vzniká tím;
  • kedy sa usilovať o rozvoj skupinových procesov
  • o klasifikácii tímov;
  • o typoch tímov.

Budete schopní:

  • prispôsobiť tímové procesy podľa druhu tímu;
  • definovať rozdiel medzi skupinou a tímom;
  • pracovať s tými atribútmi, ktoré rozvíjajú tímové procesy.